කුංග් ෆු හෙවත් ගමන කෘතිය

ස්වභාවධර්මයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඔස්සේ පුද්ගලයාගේ බාහිර හා අධ්‍යාත්මික ශක්තිය ප්‍රවර්ධනය කරගන්නා අයුරු, පැරැණි චීනයේ ෂැවොලින් ආරාමයේ බෞද්ධ ශ්‍රමණයන්ගෙන් ඉගෙනගෙන සැබෑ ජීවිතයට මුහුණදෙන තරුණයෙකුගේ වෘතාන්තයක් ලෙසින් ලියැවී ඇති මෙය රසවත් නවකථාවකි.

One thought on “කුංග් ෆු හෙවත් ගමන කෘතිය

  1. කුඩා කළ ආසාවෙන් නැරඹූ කුංෆු ටෙලි වෘතාන්තය මගේ පරමාදර්ශී ලේඛකයකු වන ඔබතුමන් අතින් පරිවර්තනය වීම සතුටකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...