බාල කාලේ මිතුරෝ – THE HUMAN COMEDY

Availability: In stock

රු 450.00

පරිවර්තනය – සේනාරත්න වීරසිංහ

පිටු –  204

Quantity :
Category:

කලකට පෙර මෙරට ලියැවුණ ‘වදුල’, ‘අපේ ගම’ හා ‘මා පයට තණ නිල්ල’ වැනි කෘති සිහිපත් කරවන ගැමි ජීවන
රටාව කදිමට පිළිඹිබු කෙරෙන උසස් නවකථාවකි. කතාකරුවා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අපූර්ව චරිත ඔස්සේ ජීවිතය පිළිබඳව පුළුල් පර්යායක් ගොඩනැගෙයි.

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බාල කාලේ මිතුරෝ – THE HUMAN COMEDY”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...