රුසියානු විප්ලවයේ සාක්කි කාරයෝ – Witnesses to the Rusian Revolution

Availability: In stock

රු 300.00

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ/ඩබ්ලිව්.ඒ.ඞී. ටියුඩර්

ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ

පළමු වැනි මුද්‍රණය 2003

Quantity :
Category:

රුසියානු විප්ලවය සිදුවූ සමයෙහි විවිධ පුද්ගලයන් විසින් තබනු ලැබූ සටහන්, දිනපොත් ආදී සාක්ෂි තෝරාගෙන රොජර් පෙතිිබි‍්‍රජ් නමැති ඉංග‍්‍රිසි ජාතික ලේඛකයා විසින් ලියන ලද ග‍්‍රන්ථයකි.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රුසියානු විප්ලවයේ සාක්කි කාරයෝ – Witnesses to the Rusian Revolution”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...