සිරි මැදුර – The Rat Trap by Adoor Gopalakrishnan

Availability: In stock

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ

ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ

පළමු වැනි මුද්‍රණය 1987

Category:

ශීඝ‍්‍රයෙන් වෙනස්වන සමාජය හා මානුෂික සාරධර්ම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අධ්‍යක්ෂවරයා සමාජයට අනුකූලව හැඩ ගැසීමට නොහැකිවූ පුද්ගලයකු පිළිබඳ ඛේදජනක කතා පුවතක් අප ඉදිරියේ තබයි.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිරි මැදුර – The Rat Trap by Adoor Gopalakrishnan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...