දඩුවම ලුහුබැද – And Then There Were None

Availability: Out of stock

කර්තෘඃ අගතා ක‍්‍රිස්ටි

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ

ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ

තෙවැනි මුද්‍රණය 2012

Category:

ලොව මෙතෙක් වැඩිම අලෙවියක් වාර්තා කළ අබිරහස් නවකථාව ලෙසින් සැලකෙන මෙය සිනමා කෘති කිහිපයකටද පාදකව ඇත්තේය. අගතා ක‍්‍රිස්ටිගේ කතා ගෙතීමේ සූරතාවට කදිම නිදසුනක් ලෙසින් දැක්විය හැකිය.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දඩුවම ලුහුබැද – And Then There Were None”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

0 out of 5

රළ රැලි සර -The Sound of Wave

කර්තෘඃ යුකි ඕ මිෂ්මා පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමුවැනි මුද්‍රණය 2002
0 out of 5

රිදී අසිපත – The Silver Swored

රු 2,410.00
කර්තෘඃ ඉයන් සෙරයිලියර් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ දෙවැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

රත්සර කැකුථ

කර්තෘඃ කමලා දාස් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 1984
0 out of 5

මිනිසුන් අතර – Phatichan

රු 150.00
කර්තෘඃ සත්‍යජිත් රායි පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ සිව්වැනි මුද්‍රණය 2015
Loading...