දෙනෙත් හෙළනු මැන – When God Was Child

Availability: In stock

කර්තෘඃ ක‍්‍රිෂන් චන්ද්‍රන්

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ

ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ

පළමුවැනි මුද්‍රණය 1989

SKU: SP-02 Category:

දේවත්වය නමැති සංකල්පය පාදක කොට ගෙන ලියන ලද උපහාස පූර්වක නවකතාවකි. නවපරපුරේ උර්දු නවකථාකරුවකුවූ මේ ලේඛකයා සමකාලීන පාඨකයා කිසියම් තිගැස්සීමකට පත්කර ඇති බව විචාරකයෝ පවසති.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දෙනෙත් හෙළනු මැන – When God Was Child”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

0 out of 5

මිනිසුන් අතර – Phatichan

රු 150.00
කර්තෘඃ සත්‍යජිත් රායි පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ සිව්වැනි මුද්‍රණය 2015
0 out of 5

සුරා ලෝලයාගේ විපරිත ආපදානය – The Plam Wine Drunked

රු 250.00
කර්තෘඃ අමාස් ටුටූලා පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමුවැනි මුද්‍රණය 2011
0 out of 5

වෘකයාට කැප වූ හොරාව – Robin Of Sherwood-Time of The Wolf

රු 325.00
කර්තෘඃ රිචඞ් කාපෙන්ටර්/රොබින් මේ පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ හතරවැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

සමුරායි රණබිම – The Samurai

රු 750.00
කර්තෘඃ ඊෂී යොෂිකාවා පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ දෙවැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

චාරුලතා – The Broken Nest

රු 225.00
කර්තෘඃ රබීන්ද්‍රනාත් තාගෝර් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ හත්වැනි මුද්‍රණය
Loading...