නවකථා

0 out of 5

අදුරට පෙර අරුණ – Wait for The Moon

රු 380.00
කර්තෘඃ නෙරංජන පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 2014
0 out of 5

අම්මා – Mother

රු 750.00
කර්තෘඃ මැක්සිම් ගෝර්කි පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ අටවැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

අලුත්ම මිනිහෙක් – The Home Coming

කර්තෘඃ සරච්චන්ච‍්‍ර චැටර්ජි පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 2014
0 out of 5

අවසානය නොවේ

රු 100.00
සේනාරත්න වීරසිංහ
0 out of 5

කුංග් ෆු සහ අන්ධ විශ්වාසය – SUPERSTITION

රු 400.00
පරිවර්තනය - සේනාරත්න වීරසිංහ පිටු- 160
0 out of 5

කුංග් ෆු සහ වන්දාගේ පිළිවෙත – A PRAYING MANTIS KILLS

රු 400.00
පරිවර්තනය - සේනාරත්න වීරසිංහ
0 out of 5

කුංග් ෆු සහ විලංගු – CHAINS

රු 400.00
පරිවර්තකයා: සේනාරත්න වීරසිංහ පිටු: 160  
0 out of 5

කුංග් ෆු හෙවත් ගමන

රු 350.00
කර්තෘඃ හොවාර්ඩ් ලී පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ
0 out of 5

ගණදුර මැදියම – Tiger by The Tail

රු 400.00
කර්තෘඃ ජේම්ස් හැඞ්ලි චේස් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමුවැනි මුද්‍රණය 2013
0 out of 5

චාරුලතා – The Broken Nest

රු 225.00
කර්තෘඃ රබීන්ද්‍රනාත් තාගෝර් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ හත්වැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

තෙවැනි මිනිසා – The Third Man

රු 290.00
කර්තෘඃ ගෑහැම් ග‍්‍රීන් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමුවැනි මුද්‍රණය 2013
0 out of 5

දඩුවම ලුහුබැද – And Then There Were None

කර්තෘඃ අගතා ක‍්‍රිස්ටි පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ තෙවැනි මුද්‍රණය 2012
0 out of 5

දෙපා ලදිමි – The Striker

රු 250.00
කර්තෘඃ මෝති නන්දි පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ හත්වැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

ධෛර්යයේ රතු සලකුණ

රු 400.00
කර්තෘඃ ස්ටීවන් ක්‍රේන්ගේ පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ
0 out of 5

බාල කාලේ මිතුරෝ – THE HUMAN COMEDY

රු 450.00
පරිවර්තනය - සේනාරත්න වීරසිංහ පිටු -  204
0 out of 5

මිනිසුන් අතර – Phatichan

රු 150.00
කර්තෘඃ සත්‍යජිත් රායි පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ සිව්වැනි මුද්‍රණය 2015
0 out of 5

යකඩමාවත – SWORD OF DESTINY

රු 650.00
පරිවර්තනය - සේනාරත්න වීරසිංහ පිටු - 320
0 out of 5

යක්ෂයාගේ අසරුවෝ – Robin Of Sherwood – Hound Of lucifer

රු 400.00
කර්තෘඃ රිචඞ් කාපෙන්ටර්/රොබින් මේ පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ හතරවැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

යුද්දය හමාරයි – “Z”

රු 400.00
කර්තෘඃ වසිලි වසිලිකොස් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු මුද්‍රණය 2014
0 out of 5

රත්සර කැකුථ

කර්තෘඃ කමලා දාස් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 1984
0 out of 5

රන්දිවයින – Golden Island

රු 500.00
කර්තෘඃ ඩෙනිස් ක්ලාක් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ හතරවැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

රළ රැලි සර -The Sound of Wave

කර්තෘඃ යුකි ඕ මිෂ්මා පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමුවැනි මුද්‍රණය 2002
0 out of 5

රිදී අසිපත – The Silver Swored

රු 2,410.00
කර්තෘඃ ඉයන් සෙරයිලියර් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ දෙවැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

වත රැද නිරුපිකාව

රු 500.00
කර්තෘඃ සැමුවෙල් එඞ්වඞ්ස් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ දෙවැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

වෘකයාට කැප වූ හොරාව – Robin Of Sherwood-Time of The Wolf

රු 325.00
කර්තෘඃ රිචඞ් කාපෙන්ටර්/රොබින් මේ පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ හතරවැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

වෙස් මුහුණු – A Case of Foot Loose Doll

රු 380.00
කර්තෘඃ අර්ල් ස්ටැන්ලි ගාඞ්නර් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 2012
0 out of 5

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් – Robin of Sherwood

රු 225.00
කර්තෘඃ රිචඞ් කාපෙන්ටර් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ දෙවැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

සතුරු මිතුරු මුහුදු රැල්ල – THE BIG WAVE

රු 200.00
පරිවර්තනය - සේනාරත්න වීරසිංහ පිටු- 80
0 out of 5

සමුරායි රණබිම – The Samurai

රු 750.00
කර්තෘඃ ඊෂී යොෂිකාවා පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ දෙවැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

සයිකෝ – Pshyco

රු 450.00
කර්තෘඃ රොබට් බ්ලොච් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ සිව්වැනි මුද්‍රණය 2013
0 out of 5

සරු බිම – Good Earth

රු 450.00
කර්තෘඃ පර්ල් එස් බක් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ සය වැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

සරුබිමේ පුත්තු – Sons

රු 620.00
කර්තෘඃ පර්ල් එස් බක් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ තෙවැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

සරුබිමේ පෙරළිය – The House Divided

රු 550.00
කර්තෘඃ පර්ල් එස් බක් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ තෙවැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

සුරා ලෝලයාගේ විපරිත ආපදානය – The Plam Wine Drunked

රු 250.00
කර්තෘඃ අමාස් ටුටූලා පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමුවැනි මුද්‍රණය 2011
0 out of 5

සෙනෙහස – Father & Sons

රු 400.00
කර්තෘඃ ඉවාන් තුර්ගිනිව් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ හතරවැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

සෙවනැලි අවදිව – The Migreit Mistake

රු 350.00
කර්තෘඃ ජොර්ජ් සිමිනොන් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ තෙවැනි මුද්‍රණය 2015
0 out of 5

සොදුරු ගොදුරු බිම – Just Another Sucker

රු 380.00
කර්තෘඃ ජේම්ස් හැඞ්ලි චේස් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ තෙවැනි මුද්‍රණය 2013
0 out of 5

හිස වැසුණු මිනිසා – Robin Of Sherwood – The hooded Man

රු 225.00
කර්තෘඃ රිචඞ් කාපෙන්ටර් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ දෙවැනි මුද්‍රණය
0 out of 5

දෙනෙත් හෙළනු මැන – When God Was Child

කර්තෘඃ ක‍්‍රිෂන් චන්ද්‍රන් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමුවැනි මුද්‍රණය 1989
0 out of 5

සයනාසන – The Couch

රු 380.00
කර්තෘඃ රොබට් බ්ලොච් පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමුවැනි මුද්‍රණය 2013
Loading...