වේයන්ගොඩ පිහිටි ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ වෙතින්

දුම්රියෙන් හෝ බස්රියෙන් පැමිණ වේයන්ගොඩ ටෙලිකොම් ආයතනයට යාබද ඉඩමේ පිහිටි අප
ආයතනය වෙත පැමිණ ලබාගත හැකිය.

එවිට වට්ටම් 30% හිමිවෙයි.

වැඩි විස්තර සදහා 033 2287111 දුරකථන අංකයට අමතන්න.

ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ලබාගැනීම

එහිදී ඔබට පොත සදහා වට්ටම් මුදල් හිමි නොවන අතර කෘතියේ මුද්‍රිත මිලටම ලියාපදිංචි තැපෑල හරහා පොත් ලබාගත හැකිය. පොත් වැඩිගණනක් ලබාගන්නේ නම් ‘කුරියර්‘ ක‍්‍රම හරහා පොත නිවෙසටම එවීමේ පහසුකම් ලබාදිය හැකිය. වට්ටම ලබා නොදෙන්නේ කුරියර් හෝ තැපැල ලියාපදිංචියට වැයවන මුදල් සහ පාර්සල් සදහා ගෙවිය යුතු මුදල හේතුවෙනි.

මෙහිදී ඔබ මුලින් සම්පත් බැංකුවේ ගිණුමට මුදල් තැන්පත් කළ යුතුය.

           ගිණුමේ නම    :   ඩබ්.එස්.වීරසිංහ
           බැංකුව            :   සම්පත් බැංකුව
           බැංකු ශාඛාව    :  වේයන්ගොඩ
           ගිණුම් අංකය    :  1001 5089 7852

ඉන්පසු අපවෙත මුදල් ලැබුණු බවට කෙටිපණිවුඩය ලැබුණු වහාම දින 3ක් තුළ පොත අදාල ක‍්‍රමයකට අනුව
(තැපැල්/කුරියර්) ඔබවෙත ලැබීමට කටයුතු සැලසෙනු ඇත.

ඔබට අවැසි පොත්වල නම හෝ නම්, ඔබේ ලිපිනය හා තොරතුරු මුදල් තැන්පත් කළ වහාම කෙටි පණිවුඩයකින් (sms)දැනුම් දෙන්න.

ජංගම දුරකථන අංකය – 071 8 294739 (මොබිටෙල්)

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රධාන පොත් සාප්පු කිහිපයකින්ම සේනාරත්න වීරසිංහ පරිවර්තන

නිර්මාණ මිලට ගත හැකිය

එම්.ඞී ගුණසේන සමාගම
(දිවයින පුරා ශාඛා)

සරසවි පොත්හල
(දිවයින පුරා ශාඛා)

දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගම
(මරදාන)

මින්සර පොත්හල
(ගම්පහ)

සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් මස පැවැත්වෙන කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප‍්‍රදර්ශනයේ
අපගේ කුටිය වෙත පැමිණ පොත් ලබාගත හැකිය

එවිට වට්ටම් 30% හිමිවෙයි.

විදේශගත පාඨකයින් සඳහා ලියාපදිංචි/කුරියර් ගාස්තු සහිතව පොත් එවිය හැකිය

එවිට වට්ටම් ද හිමිවෙයි.

Loading...